Erken Aşama Ön Satış Sürecinin Evrimi – Banka Kredilerinden Web3 Fonlama Platformlarına


0

Devrimci bir teknolojik ürünü piyasaya sürmek, çığır açıcı bir araştırma projesine başlamak veya web3 tabanlı merkezsizleşmiş bir uygulama oluşturmak; hayalinizi gerçeğe dönüştürmek için fon sağlamak esastır. Fon sağlama alanı son yıllarda köklü bir paradigma değişimi yaşadı. İşte geleneksel bankacılıktan web3’ün geleceğe yönelik dünyasına evrilen bu gelişimin bir özeti.

Yöntemlere dalmadan önce, fon sağlamanın farklı aşamalarını anlamak önemlidir:

Özel (Private)/Ön-tohum (Pre-Seed) Ön Satış Aşaması: Bu genellikle ilk yatırım akışıdır, genellikle kuruculardan, aileden veya yakın arkadaşlardan gelir. Bu aşamada, kavram doğrulanır.

Tohum (Seed) Ön Satış Aşaması: Profesyonel yatırımcılar, melek yatırımcılar veya erken aşama risk sermayedarları gibi, burada devreye girer. Ürün beta testinde veya erken aşamada olabilir.

A Serisi, B Serisi, C Serisi, … Ön Satış Aşamaları: Bir proje ivme kazandıkça, belirli kilometre taşlarını veya pazar genişlemelerini elde etmek için birden fazla fon turunu geçebilir.

Halka Arz (Public Sale) Ön Satış Aşaması: Bu, şirketin hisselerinin genel halka bir borsada satıldığı bir IPO (İlk Halka Arz) başlatmayı içerir. IDO’lar (İlk Merkezsizleştirilmiş Teklifler) ve diğer her türlü Halka Arz Token Satışı da bu aşamaya dahil edilir.

Şimdi, fonlama seçeneklerinin çeşitliliğine ve evrimine göz atabiliriz. Haydi başlayalım!

Banka

Tarihsel olarak, fon sağlamak için bankalara başvurmak, en basit yol olmuştur. Gelişmekte olan bir girişimci, iş planını bir bankaya sunar ve bir kredi sağlama umudu taşır. Genellikle fiziksel varlıklara veya net gelir akışlarına sahip geleneksel işletmeler için uygundur.

Artıları:

 • Kurulmuş bir altyapı
 • Yapılandırılmış bir geri ödeme planı sunar.

Eksileri:

 • Teminat veya bazı güvenlik türleri gerektirir.
 • Nispeten yüksek faiz oranları.
 • Genellikle riskli veya yenilikçi girişimleri finanse etmekte tereddütlüdür.

VC / Angel (Melek Yatırım)

Teknoloji devrimi ivme kazandıkça, Risk Sermayedarları (VC’ler) ve Melek Yatırımcılar, başlangıç girişimlerini finanse etmede hakim bir güç olarak ortaya çıktı. Bu, özellikle Tohum ve A Serisi aşamalarında belirgin bir şekilde görülür. VC/Melek yatırımı, web2 platformları, erken aşama teknoloji girişimleri ve web3 girişimleri için uygun bir şekilde kullanışlıdır.

Artıları:

 • Genellikle para ile birlikte endüstri bağlantıları ve uzmanlık getirir.
 • Geleneksel kredilere kıyasla daha büyük miktarda fon getirir.

Eksileri:

 • Başlangıçta önemli bir hisse payı talep edebilir.
 • Uzun vadeli hedeflerin uyumsuzluğu olabilir.

Kitle Kaynak Fonlaması

Kickstarter ve Indiegogo gibi platformlar, girişimcilerin fikirlerini halka sunmalarını, hevesli destekçilerden birçok küçük katkı toplamalarını sağladı. Yenilikçi web2 projeleri, fiziksel ürünler veya yaratıcı girişimler için idealdir.

Artıları:

 • Ürün-pazar uyumunun doğrulanması.
 • Genellikle hisse verilmez.
 • Erken benimseyicilerin bir topluluğu oluşturur.

Eksileri:

 • Platform ücretleri önemli olabilir.
 • Başarı büyük ölçüde pazarlama çabalarına bağlıdır.
 • Kampanya hedefini karşılayamazsa, fonlar dağıtılmayabilir.
 • Erken destekçiler, projenin başarısına sahip olmaz (sahiplik yok).

Web3 Fonlama Platformları

Blok zinciri teknolojisinin yükselmesiyle, merkezsiz finansman yöntemleri ortaya çıktı ve Web3 fonlama platformları en son moda haline geldi. Bu platformlar, erken aşama blok zinciri tabanlı projelerin geleneksel fonlama yollarını geçerek, halka token satışı yaparak sermaye toplamalarına olanak tanır. Özellikle token modeline sahip web3 projeleri için uygundur.

Artıları:

 • Global yatırımcı havuzuna doğrudan erişim.
 • Token teklifleri, platform içinde yönetim veya kullanım gibi çeşitli amaçlara hizmet edebilir.
 • Topluluk katılımını ve sahipliği kolaylaştırır.

Eksileri:

 • Düzenleyici belirsizlikler.
 • Token fiyatındaki dalgalanmalar, proje istikrarını etkileyebilir.
 • Alan hala olgunlaşıyor olduğundan, yatırım yapmadan önce iyi bir ön araştırma yapılması gereklidir.
 • Sahip olunan hisse yerine projedeki tokenlar.

Erken Aşama Fonlamada Blok Zinciri Devrimi

Web3 platformlarının ardından, blok zinciri girişimcilerin fon sağlama şeklini devrimleştiriyor. Varlıkların “dijital paylar”a dönüştüğü tokenizasyon, yatırım fırsatlarını genişletiyor. Akıllı sözleşmeler aracıları ortadan kaldırarak hem makro hem mikro işlemlerin hızlı, maliyet etkin ve güvenilir olmasını sağlıyor. Sonuç olarak, dünyanın dört bir yanından girişimciler ve yatırımcılar, daha önce hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde bağlantı kurabiliyor. İkincil pazarlar, erken aşama yatırımcılarının istedikleri zaman giriş veya çıkış yapmalarına olanak tanıyarak yatırım likiditesini artırır ve merkezsiz platformların oy verme sistemleri, paydaşların projelerin gelişimine etki etmelerini sağlar. Bu yalnızca bir teknolojik ilerleme değil – Web3, risk sermayesi için daha kapsayıcı ve şeffaf bir geleceği vaat eden bir kültürel değişimi simgeliyor.

Artıları:

 • Demokratik Erişim: Tokenizasyon, daha önce sadece zengin yatırımcılara erişebilen yüksek değerli varlıkların, geniş halkın erişimine girmesini sağlar.
 • Otomatik Güven: Akıllı sözleşmeler, aracıların ihtiyacını en aza indirir, sorunsuz ve şeffaf işlemler sağlar.
 • Küreselleşmiş Pazar: Farklı bölgelerden girişimciler ve yatırımcılar kolayca bağlantı kurabilir.
 • Artan Likidite: İkincil pazarlar, erken aşama yatırımcılarının hisselerini ticaret yapmalarına olanak tanır, geleneksel olarak likiditesiz yatırımların likiditesini artırır.
 • Güçlendirilmiş Topluluk: Oylama mekanizmaları ve merkezsiz platformlar, tüm paydaşlara ses verir, kolektif karar verme yeteneği sağlar.

Eksileri:

 • Teknolojik Engeller: Blok zinciri ve token mekaniğini anlama ihtiyacı, bazı geleneksel yatırımcıları caydırabilir.
 • Token Ekonomik Tasarım: Token ekonomisi her zaman en sürdürülebilir şekilde tasarlanmamış olabilir, çünkü genellikle çok erken bir büyüme aşamasında yaratılır.
 • Güvenlik Endişeleri: Herhangi bir dijital platform gibi, hacklemeler veya güvenlik ihlalleri riski bulunur, ancak birçok platform üst düzey güvenlik önlemlerine öncelik verir.
 • Proje Olgunluğu: Kolay fon sağlama olanağı nedeniyle, bazı projeler tam olarak test edilmemiş veya olgunlaşmamış olabilir, yatırımcı riskini artırabilir.

Blok zinciri alanı, henüz genç olmasına rağmen hızla genişliyor. Olgunlaştıkça, mevcut zorlukların çoğunun ele alınmasını bekliyoruz. İçsel avantajları ve vaat ettiği potansiyel göz önüne alındığında, geleceğin fonlaması için bu yolun gitmesi gerektiğine inanıyoruz. Girişimciler ve yatırımcılar, bu evrimin yalnızca teknolojik bir ilerleme olmadığını, inovasyonu teşvik etme konusunda yeni bir paradigma olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.

Diğer Fonlama Seçenekleri

Fonlama alanı yıllar içinde çeşitli stratejilerin gelişmesine tanık oldu, bu da başlangıçlar ve projeler için ufukları genişletti. Geleneksel bankalar, VC/Melek yatırımları, kitle kaynak fonlaması ve web3 lansmanlarından öte, işte bazı diğer dikkate değer seçeneklerin bir özeti:

Hibe (Grants): Çeşitli kuruluşlar, devlet veya özel olsun, genellikle teknoloji, araştırma, çevre veya sosyal alanlardaki girişimcilere hibeler sunar. Çekici tarafı? Geri ödenmezler.

Bootstrapping: Girişimciler, kendi tasarruflarından finanse ederek işi kendi ellerine alabilirler. Tam sahipliği korur, ancak riski doğrudan girişimcinin sırtına yükler.

Kurumsal Sponsorluk veya Stratejik Yatırım: Bazen, sektördeki daha büyük oyuncular bir girişimin potansiyelini görür. Girişimcilere, girişimin stratejik amaçlarıyla uyum sağlıyorsa veya pazarda bir avantaj sunuyorsa finansman sağlayabilirler.

Hızlandırıcılar ve İnkübatörler: Başlangıçlar için birer atılım noktası olarak tasarlanan bu kuruluşlar, tipik olarak paylaşılan girişim sermayesi karşılığında mentorluk, yatırım ve kaynakların bir karışımını sunar.

Borç Finansmanı: Geleneksel kredilerin ötesinde, gelir tabanlı finansman gibi yenilikçi modeller popülerlik kazanıyor. Burada geri ödeme yapısı, şirketin gelir akışlarına bağlıdır.

Dönüştürülebilir Notlar: Sonraki finansman turlarında özsermayeye dönüşen kısa vadeli borç araçları.

SAFE (Gelecekteki Öz sermaye için Basit Anlaşma): Faiz oranları veya vade tarihleri olmadan dönüştürülebilir notlara bir selam, bu anlaşmalar genellikle gelecekteki finansman etkinlikleri sırasında yatırılan tutarı öz sermayeye dönüştüreceğine dair söz verir.

Ortaklıklar ve Ortak Girişimler: İşbirliği içinde olan bu ittifaklar hem fon hem de ek kaynaklar sağlar, birleşik yeteneklerden güç alır.

Lisanslama: Patentler, ticari markalar veya telif hakları gibi özgün ürün veya teknolojiye sahipseniz, eşsiz ürününüzü veya teknolojinizi diğer firmalara lisanslayarak telif hakkı veya peşin ödemeler için kanallar açabilirsiniz.

Ön Satışlar: Doğrudan ve etkilidir. Fiziksel bir ürün veya hizmetiniz varsa, ön satışlar, işleri başlatmak için gereken ilk sermayeyi bir araya getirebilir. Web3 bağlamında “token ön satışları” veya “pre-ICO satışları”, resmi halka arz veya Initial Coin Offering (ICO) başlamadan önce tokenların erken yatırımcılara veya katılımcılara satışını ifade eder, genellikle erken yatırımı teşvik etmek için indirimli bir oranda.

İlk Borsa Teklifleri (IEO’lar): Kripto bilincine sahip olanlar için, IEO’lar, kripto borsalarının aracı olarak rol oynadığı bir fon sağlama yöntemidir, platformlarına token satışı yaparak güvenilirlik katmanı ekler.

İlk Dava Teklifleri (ILO’lar): Projelerin potansiyel gelecekteki hukuki anlaşmalarını satmalarını sağlayan yeni bir yaklaşım. Yatırımcılar esasen davadaki potansiyel gelecekteki finansal geri kazanımda bir hisse satın alırlar. Dava başarılı olursa ve bir ödeme sonucu sonuçlanırsa, ILO’ya yatırım yapanlar kazancın bir bölümünü alabilirler.

Topluluk ve Hayran Sahipliği: Kitle kaynak fonlamasından ilham alan bu yöntem, kullanıcıları veya hayranları sahiplik rollerine çeker, katılımcılara karar alma süreçlerinde söz sahibi olma fırsatı sunar.

Bu çeşitli fonlama seçenekleri, yatırım manzarasının evrilen dinamiklerini vurgular. Temel topluluk katılımından büyük ölçekli kurumsal iş birliklerine, projelerin artık hem fonlama hem de stratejik avantajları sağlamak için bir dizi yolunu olduğu anlamına gelir. Her zaman olduğu gibi, doğru karışımı seçmek, bir girişimin benzersiz ihtiyaçları, sektör normları ve piyasa koşullarıyla karmaşık bir şekilde bağlantılıdır.

Sonuç

Geleneksel bankacılıktan web3’ün merkezsiz dünyasına, erken aşama fonlama manzarası köklü bir şekilde değişti. Girişimciler ve yatırımcılar aynı şekilde: bu değişiklikleri anlamak sadece avantajlı değil – aynı zamanda hayati. Bu gelişen alanı keşfederken, her zaman projeniz veya yatırım stratejiniz ışığında her yaklaşımın artılarını değerlendirin. Araçlar çeşitlendi, ancak amaç değişmedi: başarı için en iyi uyumu sağlama. Bereketli iş birliklerine ve başarılı girişimlere giden yolda ilerleyelim!

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.