Nahmii Ödüllü Testnet Rehberi | Coin Hunters


6

BURADAN yapılacak görevler ve ödül açıklamasına ulaşabilirsiniz.

Ethereum üzerinde Layer-2 çözümü olan Nahmii testnetinde bazı basit görevleri yaparak katılabilirsiniz.

Nahmii Test Ağı

Öncelikle cüzdanımıza Nahmii test ağını ekleyerek başlayalım;

Ağ adı: Nahmii Testnet
Yeni RPC URL adresi: https://ngeth.testnet.n3.nahmii.io
Zincir Kimliği: 4062
Para Birimi Sembolü: ETH
Blok Gezgini URL Adresi: https://explorer.testnet.n3.nahmii.io/

Ağı cüzdanımıza ekledikten sonra, bridge işlemine başlıyoruz.

Nahmii Bridge

BURADAN platforma gidiyoruz ve cüzdanımızı bağlıyoruz. Goerli ETH ağından Nahmii Test ağında ve tersi işlemlerle bridge adımlarını tamamlıyoruz. Burada Nahmii test ağından Goerli ETH ağında gönderdiğinizde Claim ile gelen test tokenleri çekmeniz gerektiğini unutmayın.

Token Transfer

Nahmii test ağından başka cüzdanlara test ETH gönderiyoruz.

Cüzdan adresim:

0x13B19fd63d34Be9d3D6d25ebd7142134C0cfc725

isterseniz, yedek cüzdanlarınıza da aynı şekilde transfer yapabilir, yada karşılıklı göndermek için Telegram, twitter sosyal medya adreslerimizi kullanabilirsiniz. Rehberimizin altındaki yorumlar bölümüne de cüzdan adreslerinizi bırakabilirsiniz.

NiiFi DEX

Swap

BURADAN platforma gidiyoruz ve Nahmii test ağında cüzdanımızı bağlıyoruz. İlk olarak takas işlemi yapıyloruz. Cüzdanımıza bridge ile geçirdiğimiz ETH’ları, DAI, USDC gibi farklı tokenlere çevirmeyi unutmayın. Ayrıca pool’lar için gerekli olan WETH takas işlemini de mutlaka yapın.

Pool

Pool bölümüne geçiyoruz. Mevcut havuzlardan birini seçiyoruz ve likidite ekliyoruz. Burada istediğiniz havuzları seçebilirsiniz. Düzenli işlemler yapmaya özen gösterin. O nedenle tüm havuzları sırasıyla kullanabilirsiniz. Yukarıdaki görselde örnek olarak DAI-WETH pool’unu seçtik. Likidite ekledik, eklediğimiz likiditenin bir bölümünü geri çektik ve tekrardan likidite ekledik.

Create Pool

Bu bölümde Create Pool ile yeni bir havuz oluşturuyoruz. Oluşturmak istediğimiz tokenleri seçiyoruz ve likidite yatırır, gibi cüzdanımıza gelen onayları kabul ediyoruz.

Nahmii USD

Burada işlemleri yaparken adımlara dikkat ediyoruz. Öncelikle BURADAN kontrat adresine ulaşıyoruz. Write Contract bölümüne geliyoruz, cüzdanımızı bağlıyoruz. 5. adımda faucet var. O bölüme gelip, write diyerek faucet fonksiyonunu çağırıyoruz. Cüzdanımıza gelen bildirimi kabul ediyoruz. Goerli ağında 1000 NUSD geldi. Şimdi de birinci adımda yaptığımız bridge işleminin aynısını, NUSD seçerek yapıyoruz.

BURADAN bridge yerine ulaşıyoruz. ETH olan yere basıp NUSD seçiyoruz ve Nahmii test ağına gönderiyoruz. Sonrasında withdraw işlemiyle tekrar goerli ağına gönderiyoruz.

Diğer görevler geldiğinde rehberimizi güncellemeye devam ederiz. Bizi takipte kalın…

Nahmii NFT Yaratma

Burada basit adımlarla, Nahmii ağında NFT yaratıp mint edeceğiz. Öncelikle BURADAN Remix sitesine gidiyoruz. FILE EXPLORER bölümünden Create New File basıyoruz. Dosya adını istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Örnek olarak “coinhunters-nft.sol” istediğiniz adı verebilirsiniz. sonunda .sol uzantısı olması gerekiyor.

Sağda açılan bölüme alttaki kodları kopyalayıp yapıştırabilirsiniz

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.9;

import "@openzeppelin/contracts@4.8.2/token/ERC721/ERC721.sol";
import "@openzeppelin/contracts@4.8.2/token/ERC721/extensions/ERC721URIStorage.sol";
import "@openzeppelin/contracts@4.8.2/access/Ownable.sol";

contract CoinHunters is ERC721, ERC721URIStorage, Ownable {
  constructor() ERC721("CoinHunters", "CHT") {}

  function safeMint(address to, uint256 tokenId, string memory uri)
    public
    onlyOwner
  {
    _safeMint(to, tokenId);
    _setTokenURI(tokenId, uri);
  }

  // The following functions are overrides required by Solidity.

  function _burn(uint256 tokenId) internal override(ERC721, ERC721URIStorage) {
    super._burn(tokenId);
  }

  function tokenURI(uint256 tokenId)
    public
    view
    override(ERC721, ERC721URIStorage)
    returns (string memory)
  {
    return super.tokenURI(tokenId);
  }
}

SOLIDITY COMPILER bölümüne geliyoruz. COMPILER 0.8.18+commit87f61d96 seçiyoruz. Otomatik olarak geldiyse dokunmanıza gerek yok. Compile ….sol(verdiğiniz dosya adı) şeklinde bir buton göreceksiniz. O butona basıyoruz. Herhangi bir sorun yoksa solda yeşil tik işareti geliyor.

DEPLOY & RUN TRANSACTIONS bölümüne geliyoruz. ENVIRONMENT bölümünden Injected Provider – MetaMask seçiyoruz. Metamask cüzdanımızın Nahmii test ağında olmalı ve içinde ETH olduğuna dikkat ediyoruz. Deploy butonuna basıyoruz. Aşağıdaki görsel gibi bir sonuç elde ettiyseniz, işleminiz başarılı olmuştur.

Nahmii NFT Mint

DEPLOY & RUN TRANSACTIONS bölümünde NFT ağ üzerinde yarattıktan sonra, mint işlemi yapacağız. Deployed Contracts bölümünde yaratmış olduğunuz NFT contrat adresi ile yazar solundaki ok işaretine basıyoruz. “safeMint” fonksiyonunu buluyoruz ve üzerine tıklıyoruz. “to:” bölümüne cüzdan adresimizi yazıyoruz. “tokenId:” 1,2… bir rakam veriyoruz. Gerekli yerleri doldurduktan sonra, transact butonuna basıyoruz. Metamask’ımıza gelen bildirimi onaylıyoruz.

Aşağıdaki gibi bir sonuç alırsanız işleminiz onaylanmış demektir.

NFT Transfer

Mintlemiş olduğumuz NFT’yi başka bir cüzdana transfer etmek için Aynı bölümden “safeTransferFrom” fonksiyonuna basıyoruz. “from:” kendi cüzdan adresimizi “to” göndermek istediğimiz cüzdan adresini “tokenId:” ise mintlerken verdiğimiz rakamı veriyoruz. transact butonuna basıyoruz. Metamask’ımıza gelen bildirimi onaylıyoruz.

Contract Yayınlama

Nahmii test ağında kendimize ait bir kontrat yayınlayacağız.

Öncelikle BURADAN Remix sitesine gidiyoruz. FILE EXPLORER bölümünden Create New File basıyoruz. Dosya adını istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Örnek olarak “coinhunters.sol” istediğiniz adı verebilirsiniz. sonunda .sol uzantısı olması gerekiyor.

Sağda açılan bölüme alttaki kodları kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Kodda gördüğünüz, “CoinHunters” “CHTT” isimlerini değiştirmeyi unutmayın.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.9;

import "@openzeppelin/contracts@4.8.2/token/ERC20/ERC20.sol";
import "@openzeppelin/contracts@4.8.2/token/ERC20/extensions/ERC20Burnable.sol";
import "@openzeppelin/contracts@4.8.2/access/Ownable.sol";

contract CoinHunters is ERC20, ERC20Burnable, Ownable {
  constructor() ERC20("CoinHunters", "CHTT") {
    _mint(msg.sender, 10000 * 10 ** decimals());
  }

  function mint(address to, uint256 amount) public onlyOwner {
    _mint(to, amount);
  }
}

SOLIDITY COMPILER bölümüne geliyoruz. COMPILER 0.8.18+commit87f61d96 seçiyoruz. Otomatik olarak geldiyse dokunmanıza gerek yok. Compile ….sol(verdiğiniz dosya adı) şeklinde bir buton göreceksiniz. O butona basıyoruz. Herhangi bir sorun yoksa solda yeşil tik işareti geliyor.

DEPLOY & RUN TRANSACTIONS bölümüne geliyoruz. ENVIRONMENT bölümünden Injected Provider – MetaMask seçiyoruz. Metamask cüzdanımızın Nahmii test ağında olmalı ve içinde ETH olduğuna dikkat ediyoruz. Deploy butonuna basıyoruz. Aşağıdaki görsel gibi bir sonuç elde ettiyseniz, işleminiz başarılı olmuştur.

Token Burn Yapma

DEPLOY & RUN TRANSACTIONS bölümünde Token ağ üzerinde yarattıktan sonra, burn işlemi yapacağız. Deployed Contracts bölümünde yaratmış olduğunuzToken contrat adresi ile yazar solundaki ok işaretine basıyoruz. “burn” fonksiyonunu buluyoruz ve üzerine tıklıyoruz. “amount:” bölümüne bir sayı giriyoruz. 10bin token bastığımız için bu sayı 10binin altında olması gerekiyor. transact butonuna basıyoruz. Metamask’ımıza gelen bildirimi onaylıyoruz. İşlem başarılı şekilde tamamlanmış oluyor.

Sonuçları Ağ Üzerinde Kontrol Etme

Hem kontratı yayınlamayı hemde NFT mint sonucunu ağ üzerinde kontrol etmek için BURADAN explorera gidiyoruz. Remix sayfasında yeşil tikli olan sonucun üzerine basıyoruz.

transaction hash” yazan yerdeki karakterleri sağına basıp kopyalıyoruz. Explorer sayfasında aratıyoruz. Karışımıza alttaki gibi bir sonuç gelirse, işlemler düzgün şekilde yapılmış demektir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 21
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (6)

Popüler Yorumlar
 1. Nisan 3, 2023

  chainlist sitesine girip test ağını kolay bir şekilde de metamaska bağlayabiliriz. 😊😊

 2. 0x7eaFcc697e7Bc14313c22325Ecc17B21d5232bF9 devam hocam

Yapılan Yorumlar
 1. ayrıca
  Open on mises : https://docs.openzeppelin.com/contracts/4.x/wizard
  ➖ Click ‘ERC721’
  ➖ Enter Name : Nahmii
  ➖ Symbol : NHM
  ➖ Features : Mintable & URI Storage
  ➖ Click ‘Copy to Clipboard’

  2. Open this (https://remix.ethereum.org/) on another tab
  ➖ Click ‘New File’
  ➖ Enter this : Nahmii.sol
  ➖ Click on it
  ➖ Enter Code copied OR HERE (https://t.me/ExaminerC/1353)
  ➖ Click “Solidity Compile”
  ➖ Click Compile Nahmii.sol
  ➖ Wait for the green light
  ➖ Injected Provider Metamask
  ➖ Connect Wallet (Nahmii 3.0)
  ➖ Click Deploy & Run Transation
  ➖ Confirm in Metamask

  3. Scroll Down as Shown in Screenshot tutorial and Click
  ➖ Click on ‘SafeMint’ to Mint NFT
  ➖ Enter Your EVM & Select Any Number Token ID
  ➖ Click , Transact & Confirm

  4. Click ‘safeTransferFrom’
  ➖ Enter Your Address & Address where you want to send to
  ➖ Token id must be same with the one you minted with
  ➖ Click ‘Transact’

 2. Nisan 3, 2023

  chainlist sitesine girip test ağını kolay bir şekilde de metamaska bağlayabiliriz. 😊😊

 3. 0x7eaFcc697e7Bc14313c22325Ecc17B21d5232bF9 devam hocam

 4. Nisan 4, 2023

  Emeğinize sağlık, rahatlıkla yaptım. Tüm adımları basitçe göstermiş ve anlatmışsınız.

 5. Elinize sağlık kolay ve anlaşılır. Tüm görevleri sayenizde sorunsuz yaptım.
  0x4d0E9353FCd76142D4Bf9A7aa04f2a5F52211636

 6. Mayıs 31, 2023

  CÜZDAN ADRESİ:0x5d8c830F0212f67f29514E23Ec1aA2eE5e2dD5B3
  ARKADAŞLAR BÜTÜN ADIMLARI DENEDİM. VE başarılı oldum. deneyin :)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.