Kripto Para Kariyerine Başla

Bu bölümde kripto kariyerine ilk adımlarını atacak ve Blokzincir teknolojisinin temel kavramları ile tanışacaksın.

Blokzincir Nedir?

Bitcoin Nedir?

Kripto Para Nedir? Kripto Para Türleri Nelerdir?

This is custom heading element

This is custom heading element

1. Bölüm: Yeni Başlayan

Blokzincir Nedir?

Blok zincir; para transferlerinin de dahil olduğu, tüm teknolojik verileri; kodlar ve bloklar yardımıyla, güvenli bir şekilde saklamayı amaçlayan, veri bütünüdür. Yani kısaca şöyle diyebiliriz; verilerin yer aldığı, şifrelenmiş, bloklar kümesi.

Blok zincirler; merkezi otoriteye ihtiyaç duymadan; verilerin, dağıtık bir şekilde ağ üzerinde saklanmış olduğu, şeffaf ve değiştirilemez veri yapıları sağlayan; bir nevi dijital defterlerdir. Bloklar; güvenliği sağlamak için, her yeni işlemle birlikte, birbirleri ile ilişkilendirilirler. Zincirde yer alan her blok, bir dizi işlem içerir ve kendinden önceki ve sonraki bloğun içeriğine başvuran bir kodla, bir sonraki bloğa bağlanır.

Bitcoin ile birlikte hayatımıza girdiğini düşündüğümüz bu teknoloji; aslında 25 yıldan daha uzun bir süredir aktif olarak kullanılmaktadır.
Blokzincirler; kıymetli varlıkların kayıt altına alınmasından, doğum ve ölüm kayıtlarının tutulmasına, akıllı kontratların yönetiminden mali dokümanların işlenebilmesi ve yönetimine kadar pek çok alanda kullanılmaktadır.

Blok Nedir?

Bir blok, blok zinciri olarak adlandırılan dağıtık bir defterdeki işlemlerin kaydedildiği bir veri yapısıdır. Blok zinciri teknolojisi, blokların birbiri ardına eklenmesiyle oluşur ve her blok, önceki bloğun bir hash işleviyle belirtilen özetiyle bağlantılıdır. Bir blok, bir dizi işlemi içerebilir ve işlemler, önceki bloklardan gelen işlemlerle birleştirilerek bir bütün olarak kaydedilir.

Bir blok, bir başlık ve bir gövde olarak iki ana bölümden oluşur. Başlık, bloğun özetini ve bağlantılarını içerir, gövde ise bloğa eklenen işlemleri içerir. Blok zincirindeki her blok, önceki bloğun özetini içerdiğinden, bir blokun içeriği değiştirildiğinde önceki blokların hash’leri değişir ve zincirdeki tüm blokların geçerliliği etkilenir. Bu nedenle, bir blok zinciri veri yapısı olarak güvenilirdir ve manipüle edilmesi zordur.

Hash Nedir?

Hash (kriptografik hash) bir veri grubunu (mesaj, dosya, veri bloğu vb.) bir sabit uzunlukta bir dizi karaktere dönüştüren bir matematiksel işlemdir. Bu işlem, herhangi bir girdi değişikliği olduğunda tamamen farklı bir çıktı oluşturur ve geri dönüşü olmayan bir işlem olduğundan, çıktı veriye dayanarak girdi verisinin orijinalliğini doğrulamak mümkündür. Bu nedenle, hash fonksiyonları, blok zincirindeki işlemleri ve blok başlıklarını benzersiz bir şekilde tanımlamak ve işlemlerin manipülasyonuna karşı korunmak için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Blok, Hash ve Blokzincir kavramlarını daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki videoyu izleyin..

Hatta siz de bu süreci deneyimleyebilirsiniz: Hash kodlarıyla bloklar oluşturabilir ve birbiri ardına sırayla bağlayarak bir blok dizisi (blockchain) yaratabilirsiniz.

Public Key (Genel Anahtar) Nedir? Private Key (Özel Anahtar) Nedir?

Public key (açık anahtar) ve private key (özel anahtar), kriptografi alanında kullanılan terimlerdir. Kriptografi, mesajları şifreleyerek ve şifreleri çözerek bilgilerin gizli kalmasını sağlayan bir bilim dalıdır.

Public key, dijital imza ve şifreleme için kullanılan bir anahtardır. Bu anahtar, herkes tarafından kullanılabilir ve veri iletimi sırasında açıkça paylaşılabilir. Bir mesaj göndermek isteyen kişi, alıcı tarafından sağlanan public key’i kullanarak mesajı şifreler ve gönderir. Alıcı, kendi private key’ini kullanarak şifreli mesajı çözebilir.

Private key ise, sadece sahibi tarafından kullanılabilen ve paylaşılmaması gereken bir anahtardır. Bu anahtar, dijital imzaların oluşturulması ve şifrelerin çözülmesi için kullanılır. Private key, alıcı tarafından korunur ve güvenli bir şekilde saklanması gerekir. Bu anahtarın kaybedilmesi veya çalınması durumunda, tüm şifreli veriler açığa çıkabilir ve güvenliği tehlikeye girebilir.

Public key ve private key birbirleriyle matematiksel olarak ilişkilidir. Public key, private key ile oluşturulur ve sadece o private key ile çözülebilir. Bu sayede, sadece doğru private key’e sahip olan kişiler şifreli verileri çözebilir ve güvenli bir şekilde iletişim kurulabilir.

Mesaj İmzalama (Message Signatures) Nedir?

Blockchain signatures, blockchain teknolojisi kullanılarak yapılan dijital imzalardır. Bu imzalar, herhangi bir değişiklik olmadan önce belirli bir veri setinin doğruluğunu garanti eder ve bu verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar.

Bir blockchain signature, bir özet fonksiyonu kullanarak veri setinden benzersiz bir parmak izi oluşturur. Bu parmak izi, bir önceki bloğun hash’ine eklenir, böylece bir sonraki blokta kullanılmak üzere bir blok zinciri oluşturulur. Her bir blokta, özet fonksiyonu kullanılarak oluşturulan parmak izi, diğer blokların parmak izleriyle birlikte blok zincirinde saklanır.

Blokzincir imzaları, güvenli bir şekilde ve açık bir şekilde veri değişimlerinin takip edilmesini sağlar. Bu imzalar, verilerin değiştirilmesi veya yanlış kullanımı durumunda tespit edilmesine yardımcı olur. Blok zincir imzaları, dijital para birimleri ve akıllı sözleşmeler gibi birçok uygulama alanında kullanılmaktadır.

Transaction (İşlem) Nedir?

Transaction (işlem), blockchain teknolojisi kullanılan sistemlerde, bir kullanıcının bir diğer kullanıcıya kripto para veya diğer varlıkları gönderdiği bir işlemdir. Bu işlem, bir blok zincirinde işlenir ve doğrulanır. Bir işlem, genellikle bir gönderen adresi, bir alıcı adresi, gönderilen varlık miktarı ve işlem ücreti gibi bilgiler içerir. İşlem, gönderen tarafından bir dijital imza ile imzalanır ve ağdaki diğer düğümlere yayılır.

İşlemler, blok zincirindeki blokların oluşturulmasını ve doğrulanmasını sağlar. İşlem onaylandıktan sonra, blok zincirine eklenir ve tüm ağdaki düğümler tarafından doğrulanır. Bu işlem, blok zincirindeki bir sonraki blokta kullanılmak üzere hash’lenir.

Transaction işlemleri, blockchain teknolojisi ile birlikte geliştirilen dijital para birimleri ve akıllı sözleşmeler gibi birçok uygulama alanında kullanılır. Bu işlemler, güvenli ve açık bir şekilde dijital varlıkların transferini sağlar.

Public/Private Keys, Signatures ve Transaction kavramlarını daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki videoyu izleyin..

Hatta siz de bu süreci deneyimleyebilirsiniz: Genel ve Özel Anahtarlar yardımıyla mesajlarınızı imzalayabilir ve işlem (transaction) yaratabilirsiniz.

Bitcoin Nedir?

İlk olarak, 2008 yılında Satoshi Nakamoto takma adını kullanan bir kişi veya bir grup tarafından, tüm dünyaya duyurulmuştur. Bitcoin; hiçbir merkezi otoriteye veya bir onaylayıcı kuruma ihtiyaç duymadan, kişiden kişiye para transferine olanak tanıyan açık kaynaklı bir kodlama eseridir.

Bitcoin ağı; resmi olarak 4 ocak 2009 günü aktifleştirilmiştir ve Bitcoin; blok zincir teknolojisinin ilk coinidir. İlk Bitcoin transferi; kriptograf Hal Finney ve Satoshi Nakamato arasında gerçekleşmiştir. Bitcoin ile ilk alışveriş ise; 22 Mayıs 2010 tarihinde, bir kişinin 10.000 Bitcoin karşılığında pizza alması ile yapılmıştır. Hatta her sene 22 Mayıs günü, Dünya Pizza günü olarak kutlanmaktadır. Bitcoin ağına giren işlemlerin takip edilmesi mümkün iken, işlemi gerçekleştiren kişinin kimliğinin kim olduğunu bulmak olanaksızdır. Ağa katılan herkese random bir adres tanımlanır ve herhangi bir işlem gerçekleştirmesi halinde, adresi üzerinden bu işlemi kayıtlara geçer. Toplanan bu kayıtlar, blok adı verilen yapılara doldurulur. Her bir blok, yüksek işlem gerektiren bir hash algoritması uygulanarak şifrelenir ve işlem detayları tüm ağa gönderilir. Yaklaşık 10 dakikada bir, yeni bir blok üretilir ve yeni bloğun şifrelemesini çözen ilk madenciye, ödül olarak Bitcoin verilir. Şifrelemesi çözülen bloklar peşi sıra eklenir ve blokzincir halini alır.

Bitcoin; 2008 yılında yaşanan global krizde, gerçek paranın alım gücünü kaybetmesi üzerine, geleneksel finans sistemine karşı alternatif olması için yaratıldığı tahmin edilmektedir. Gerçek paranın sınırsız arz ihtimaline karşın, Bitcoin üretimi 2142 yılına kadar devam edecek ve maksimum arzı 21 milyon olacak.

Satoshi Nakamoto Kimdir?

Hala çok büyük bir sır!
Satoshi Nakamoto Bitcoin ’in yaratıcısı olarak bilinen kişi veya bir grubun takma adıdır. Satoshi; 2008’in Ekim ayında metzdowd.com adlı sitede; Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System adlı bir yazı yayımlayarak Bitcoin’i anlattı. Ardından Satoshi; Ocak 2009’da bitcoin ağını başlatan, kripto para biriminin ilk adımlarının atıldığı, Bitcoin yazılımını yayınladı. 9 Ocak 2009’da ise, yazılımın düzenlenmiş versiyonu olan Bitcoin 0.1’i yayınladı.

Nakamoto, 2010’un ortalarına kadar, diğer yazılımcılarla birlikte, Bitcoin yazılımını geliştirmeye devam etti. Bu dönemde, kaynak kodu deposunu, ağ uyarı anahtarını ve Bitcoin ile ilişkili, birkaç alan adını Bitcoin topluluğunun önde gelen bazı üyelerine teslim ederek; kurduğu projeden ayrıldı. Ayrılmadan kısa bir süre önce, kaynak kodundaki tüm değişiklikleri kendisi yaptı ve ortadan kayboldu.

Satoshi’nin gerçek kimliği asla ortaya çıkmamıştır ve ilk günden itibaren, üzerine binlerce teori üretilmiştir. Satoshi Nakamoto olduğu düşünülen adaylardan bazıları şunlardır: Nick Szabo, Dorian Nakamoto, Hal Finney, Gavin Andresen ve hatta Elon Musk!

Bitcoin Nasıl Üretilir?

Bitcoin, bilgisayarlar aracılığıyla matematiksel işlemler yaparak üretilir ve bu işleme “madencilik” denir. Bitcoin madencileri, bir dizi matematiksel işlemi çözmek için yüksek performanslı bilgisayarlar kullanırlar. Bu işlemler ağın güvenliğini sağlamak ve Bitcoin işlemlerinin doğruluğunu doğrulamak için gereklidir.

Bitcoin madencileri, ağdaki blokları oluşturmak ve onaylamak için matematiksel problemleri çözmeye çalışırlar. Her blok, önceki bloğun işlem kayıtlarını içerir ve yeni işlemler ekler. Bloklar birbirine bağlı bir zincir oluşturarak, blok zincirini oluşturur. Madenciler, bu blok zincirinin doğru ve güncel kaldığından emin olmak için çabalar.

Madenciler, bir blok oluşturduklarında, ödül olarak bir miktar Bitcoin alırlar. Bu ödül, ilk başta 50 Bitcoin iken, zamanla yarılanarak şu anda 6,25 Bitcoin’e düşmüştür. Bitcoin üretimi, 21 milyon Bitcoin sınırına ulaşana kadar devam edecektir ve o zaman madencilik ödülleri tamamen sona erecektir.

Madencilik işlemi, çok yüksek işlem gücü ve elektrik tüketimi gerektirir, bu nedenle madencilik işlemini gerçekleştirmek genellikle büyük madencilik havuzları tarafından yapılır. Bu havuzlar, madencilik işlemindeki işlem gücünü birleştirerek blokları daha hızlı çözebilir ve madencilik ödüllerini paylaşabilirler.

Bitcoin Madenciliği Nedir?

Bitcoin madenciliği, Bitcoin işlemlerinin onaylandığı ve yeni Bitcoin’lerin üretildiği işlemler toplamının genel adıdır. Madenciler, Bitcoin ağındaki işlemleri onaylamak için bilgisayar gücü kullanırlar ve bunun karşılığı olarak yeni Bitcoin’ler kazanırlar.

Diğer kripto paralar için de madencilik yapılmaktadır; ancak Bitcoin madenciliği diğer kripto paralar için yapılan madenciliğe göre daha zor ve maliyetlidir. Bu nedenle, Bitcoin madenciliği genellikle profesyonel madenciler tarafından yapılır ve bu işte uzmanlaşmış şirketler tarafından gerçekleştirilir.
Madenciler, işlemleri onaylamak için bilgisayar gücü kullanırlar ve bunun karşılığı olarak yeni Bitcoin’ler kazanırlar. Madenciler, işlemleri onaylamak için kullandıkları bilgisayar gücünün miktarına göre belirli bir miktarda Bitcoin kazanırlar. Bu işlem, madencilerin bilgisayarlarının işlem gücüne göre belirli bir miktarda Bitcoin üretebileceği bir algoritmaya dayanır.

Zorluk derecesi arttıkça, madencilerin kazanabileceği Bitcoin miktarı azalır. Bu nedenle, madenciler sürekli olarak daha güçlü bilgisayarlar edinmek zorundadırlar.
Bu sebeple Bitcoin madenciliği için gerekli olan bilgisayar gücü yıllar içinde artmıştır. Madenciler, sürekli olarak daha güçlü bilgisayarlar edinmek zorundadırlar. Bu, madencilik işini daha da zor ve maliyetli hale getirir. Ayrıca, Bitcoin madenciliği için enerji tüketimi de oldukça yüksektir. Bitcoin madenciliği bu sebepler yüzünden sadece profesyonel madenciler veya şirketler için uygun bir işlemdir.

Bitcoin ve arkasındaki harika teknolojiyi daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki videoyu izleyin..

Bitcoin ‘i detaylı olarak iki makalede anlattık..

bitcoin-nedir-bolum-1
bitcoin-nedir-bolum-2

Proof of Work (PoW) Nedir?

Proof of Work (PoW), bir blockchain ağındaki işlemlerin doğrulanması ve blokların oluşturulması için kullanılan bir konsensüs mekanizmasıdır. Bu mekanizma, öncelikle Bitcoin ve diğer kripto para birimleri tarafından kullanılır. PoW, blok zinciri ağındaki bilgisayarların matematiksel problemleri çözmeleri gerektiği bir prosedürdür. Bu problemler genellikle SHA-256 algoritması kullanılarak oluşturulan karmaşık matematiksel denklemlerdir. Bu denklemler çözüldüğünde, blok zinciri ağındaki bir blok oluşturulur ve doğrulanır.

Bir blok oluşturmak için gereken matematiksel işlem miktarı, ağdaki toplam işlemci gücüne bağlıdır. Bu nedenle, ağın büyüklüğü arttıkça, blokların oluşturulması ve işlemlerin doğrulanması daha da zorlaşır. Bu da ağın güvenliğini artırır, çünkü bir saldırganın ağdaki işlemleri manipüle etmesi daha zor hale gelir. PoW ayrıca, blok zinciri ağındaki yeni bir bloğun oluşturulması için bir yarış yaratan bir sistemdir. Ağdaki her bir bilgisayar, bir blok oluşturma hakkı için yarışır ve ilk bloğu oluşturan bilgisayar ödüllendirilir. Bu ödül, Bitcoin için bir miktar Bitcoin ve işlem ücretleridir.

PoW, bir blockchain ağının güvenliğini sağlamak için etkili bir yöntemdir, ancak aynı zamanda büyük miktarda enerji tüketir. Bu nedenle, bazı blockchain ağları PoW yerine farklı konsensüs mekanizmaları kullanır.

Proof of Stake (PoS) Nedir?

Proof of Stake (PoS), bir blockchain ağındaki işlemlerin doğrulanması ve blokların oluşturulması için kullanılan bir konsensüs mekanizmasıdır. Bu mekanizma, özellikle Ethereum ve diğer bazı kripto para birimleri tarafından kullanılır. PoS, blok zinciri ağındaki bilgisayarların belirli bir miktarda kripto para birimi (genellikle ağın yerel token’ı) sahibi olmaları gerektiği bir prosedürdür. Bu bilgisayarlar, blok zincirinde yeni bir blok oluşturma hakkını, sahip oldukları kripto para birimine göre rastgele bir şekilde alırlar. Bu blok oluşturma hakkı, sahip olunan kripto para biriminin miktarına göre artar.

Bir blok oluşturmak için gereken kripto para birimi miktarı, ağdaki toplam kripto para birimi miktarına bağlıdır. Bu nedenle, ağdaki kripto para birimi miktarı arttıkça, blokların oluşturulması ve işlemlerin doğrulanması daha da kolaylaşır. Bu da ağın enerji verimliliğini artırır.

PoS ayrıca, blok zinciri ağındaki yeni bir bloğun oluşturulması için bir yarış yaratan bir sistemdir. Ancak, PoS’de bu yarış, bilgisayarların daha fazla işlem gücüne sahip olmalarından değil, sahip oldukları kripto para birimi miktarına göre yapılır. Bu, PoW’deki enerji tüketimini azaltır ve ağı daha sürdürülebilir hale getirir. PoS, bir blockchain ağının güvenliğini sağlamak için etkili bir yöntemdir, ancak bazı eleştirileri de vardır. Örneğin, ağdaki zenginlerin daha fazla blok oluşturma hakkına sahip olmaları, ağdaki gücü eşit olarak dağıtmadığı düşünülebilir.

pow ve pos

Kripto Nedir?

Kripto kelimesi, “şifreli” veya “gizli” anlamına gelir ve kripto para birimleri, blockchain teknolojisi kullanılarak şifrelenen ve güvenli bir şekilde saklanan dijital para birimleridir.

Kripto para birimleri, merkezi bir otoriteye veya aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan bir kişiden diğerine gönderilebilir. Bu para birimlerinin işlemleri, blockchain adı verilen bir dağıtık defterde kaydedilir ve doğrulanır. Blockchain, merkezi bir veritabanına sahip olmadığı için, güvenliği ve şeffaflığı artırır.

Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Ripple gibi birçok kripto para birimi vardır. Bunlar, dünya genelinde birçok yerde ödeme yöntemi olarak kabul edilmekte ve birçok insan tarafından yatırım amaçlı kullanılmaktadır.

Kripto para birimleri, diğer para birimleri ve emtialar gibi, piyasa dalgalanmalarına ve yatırımcı talebine bağlı olarak değer kazanabilir veya kaybedebilirler. Ayrıca, yüksek volatilite seviyeleri nedeniyle, kripto para birimleri yatırımcılar için yüksek riskler taşıyan bir yatırım aracı olabilirler.

Kripto Para Nedir?

Kripto para, blockchain teknolojisi kullanılarak şifrelenen ve güvenli bir şekilde saklanan dijital para birimidir. Kripto para birimleri, merkezi bir otoriteye veya aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan bir kişiden diğerine gönderilebilir. Bu para birimlerinin işlemleri, blockchain adı verilen bir dağıtık defterde kaydedilir ve doğrulanır.

Kripto para birimleri, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Tether gibi birçok farklı isim altında varlıklarını sürdürmektedirler. Kripto para birimleri, dünya genelinde birçok yerde ödeme yöntemi olarak kabul edilmekte ve birçok insan tarafından yatırım amaçlı kullanılmaktadır.

Kripto para birimlerinin en önemli özelliği, merkezi bir otoriteye bağımlı olmadan çalışabilmeleridir. Bu, kripto para birimlerinin işlem maliyetlerinin düşük olması, işlemlerin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve para transferlerinin sınır ötesi olarak yapılabilmesi gibi avantajlar sağlar.

Ancak, kripto para birimleri yüksek volatilite seviyeleri nedeniyle yatırımcılar için yüksek riskler taşıyan bir yatırım aracıdır. Ayrıca, kripto para birimleri hakkındaki yasal düzenlemeler ve hükümetlerin uygulayabileceği vergiler gibi faktörler, yatırımcıların risklerini değiştirebilir.

Coin Nedir? Token Nedir?

Coin, dijital para birimidir. Geleneksel para birimleri gibi fiziksel olarak var olmayan ve sadece dijital olarak var olan bir birimdir. Coinler, blockchain teknolojisi ile üretilir ve yönetilir. Bu teknoloji, coinlerin transferlerinin yapılmasını, kaydedilmesini ve doğrulanmasını sağlar. Blockchain sayesinde merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan işlem yapılmasını sağlarlar. Blockchain, tüm coin transferlerinin kaydedildiği ve doğrulandığı bir dağıtık defterdir. Bu sayede, coin transferleri için aracılar gereksiz hale gelir ve transfer işlemleri daha hızlı ve düşük maliyetli hale gelir. Coinlerin değeri, arz ve talep faktörlerine bağlıdır.

Token, blockchain teknolojisi ile oluşturulmuş bir dijital varlık türüdür. Coinler gibi dijital para birimleri olarak kullanılabilirler, ancak coinlerin aksine, genellikle kendi blockchainleri yerine bir başka blockchain’de (örneğin Ethereum) çalışırlar. Token’ların amacı, bir ekosistem veya projenin belirli bir yönünü veya amaçlarını desteklemek için kullanılır. Bu projeler, çeşitli alanlarda olabilir, örneğin bir DApp (dağıtılmış uygulama), bir finansal araç, bir e-ticaret platformu veya bir sanat koleksiyonu olabilirler. Token’lar, bu projelerin içinde kullanılabilir, projenin hizmetlerini veya ürünlerini satın almak veya projenin yönetiminde oy kullanmak için kullanılabilirler. Token’lar, çeşitli tiplerde olabilirler. Bazı token’lar, bir hizmet veya ürünün alımı için kullanılırken, diğerleri ödül olarak verilir veya projenin yönetiminde oy kullanmak için kullanılabilirler. Token’ların değeri, projenin başarısına ve talebe bağlı olarak değişebilir.

Coin ve Token Arasındaki Fark Nedir?

Coin ve Token, her ikisi de blockchain teknolojisiyle oluşturulmuş dijital varlıklardır ancak aralarında bazı farklılıklar vardır.

Coinler, genellikle kendi bağımsız blockchainleri üzerinde çalışırlar ve genellikle bir para birimi olarak kullanılırlar. Bitcoin, Litecoin, Ripple gibi coinler, bağımsız blockchain’leri üzerinde çalışır ve kendi madencileri tarafından doğrulanırlar. Coinler, kendi transferleri için doğrudan kullanılır ve diğer coinlerle takas edilebilirler.

Token’lar ise genellikle, bir blockchain projesinin içinde kullanılırlar ve belirli bir amaç veya fonksiyon için oluşturulurlar. Tokenlar, genellikle bir DApp (dağıtılmış uygulama) veya bir proje içinde kullanılır ve projenin ürünleri veya hizmetleri için ödeme yapmak veya oy kullanmak gibi belirli bir işlevi yerine getirmek için kullanılır. Tokenlar, genellikle bir başka blockchain (örneğin Ethereum) üzerinde çalışırlar ve bir başka coin veya token karşılığında takas edilebilirler.

Ayrıca, coinlerin genellikle kendi madencileri varken, token’lar madencilik gerektirmezler ve genellikle önceden belirlenmiş bir sayıda piyasaya sürülürler. Özetle, coinler kendi bağımsız blockchainleri üzerinde çalışır ve para birimi olarak kullanılırken, token’lar genellikle bir projenin içinde kullanılır ve belirli bir amaç veya fonksiyon için oluşturulur.

Altcoin Nedir?

Bitcoin‘e alternatif olarak üretilen tüm kripto paralardır. Yani, Bitcoin dışındaki bütün kripto paralar aslında, Altcoindir.

Altcoinlerin üretilmesinde ki ilk amaç; Bitcoin‘e göre, belirli konularda daha iyi ya da sadece farklı bir versiyon olmasıydı. Zamanla bu durum çok daha fazla gelişerek; günümüzde neredeyse her alanda kullanılabilen Altcoinler ortaya çıktı.

Piyasada bulunan her altcoin; diğerlerinden daha iyi yaptığı bir veya birden çok benzersiz işlevselliğe sahip olduğunu iddia eder. Bazı altcoinler, uygulamalar oluşturmak için bir programlama dili sunarken, bazıları diğerlerinden çok hızlı, bazılarıysa daha fazla gizlilik sunar.

Şuan en büyük hacme sahip olan Altcoin, Ethereum’dur.
Ethereum; tıpkı Bitcoin gibi açık kaynak kodlu ve merkeziyetsiz bir yapıdadır fakat Bitcoinden çok farklı olarak; akıllı kontratlar yardımıyla, proje ve uygulama oluşturma altyapısı sunmaktadır. Veya bir başka Altcoin olan, Litecoin; Bitcoinden tek fark olarak, transfer işlemlerini daha hızlı yürüten yapıdadır. Hatta Dogecoin gibi bazı Altcoinler vardır ki; yaratılış amacı sadece esprili olması amaçlanmıştır. Topluluk tarafından sevilen ve benimsenen bu Altcoinler hızla büyüyebilmektedir.